Oog voor detail

Oog voor detail is belangrijk in wereld van de visuele communicatie. Belangrijk daarbij is echter om de details niet de overhand te laten nemen en altijd het geheel te laten primeren.